SVAR: En vikarie har ett kontrakt med arbetsgivaren som anställt och kontraktet innehåller start- och stoppdatum. En vikarie kan i princip inte bli uppsagd under denna tid, om vederbörande inte allvarligt missköter sig.