KA har granskat hushållekonomin för ett antal familjetyper. Hur har de senaste tre årens löneutveckling och regeringspolitik slagit mot kommunalare som har jobb eller a-kassa?
Löneökningarna har varit de bästa på länge. Jämställdhets­potter och kommunernas lönepolitik har främst gynnat kvinnor i vård och omsorg. Mindre bra har det gått för typiska mans­­­jobb. Och sämst för timanställda, företrädesvis kvinnor. Det visar lönestatistiken från Statis­tiska Centralbyrån som vi utgått från.
Än så länge finns inte siffror för 2009 så vi har gjort prognoser utifrån vad vi vet om det årets lönehöjningar. I rutan ”Löneut­veckl­ing sedan 2006” ser du prognosen.

Vad som också i hög grad påverkat hushållsekonomierna är regeringens skattesänkningar, jobbavdraget. Men med politiken som fördyrat medlemskap i facket och a-kassan tar regeringen tillbaka en hel del av skattesänkningen:

Barnskötare 75 procent 2009
Jobbskatteavdrag + 930 kr
Ej avdrag a-kasseavgift – 42 kr
Ej avdrag fackavgift  – 60 kr
Ny arbetslöshetsavgift* – 190 kr
Totalt = 638 kr

*Genomsnitt 2009

Barnfamiljerna har också fått vara med och betala skattesänkningarna. Vår ensamma mammas hyresbidrag minskar med 200 kronor samtidigt som hyran ökade 400 kronor. Priserna steg med 6,3 procent (räntor oräknade) vilket innebar att både barnbidragen och underhållsstödet blev mindre värda.

Sämst bland hushållen vi räknat på gick det för den arbetslöse barnskötaren. Ett resultat av regeringens försämring av arbetslöshetsförsäkringen. I tabellen visas genomsnittet för en månad 2009 när vi antar att hon blev arbetslös 1 januari.
Sedan 2006 har ytterligare två karensdagar utan ersättning tillkommit för den som blir arbetslös.
Maxbeloppet (14 960 kr/mån) har inte höjts trots att prisökningarna fördyrar för hushållen. Allt färre får rätt till 80 procent när de blir arbetslösa.
Och efter 200 dagars arbetslöshet sänks ersättningen till 70 procent eller högst 14 630 kronor i månaden.
Under 100 dagar får vår barnskötare pengar från den inkomstförsäkring som facket tecknat för medlemmarna. Men det räcker inte till att väga upp försämringarna.

Hushållsekonomin blir sämre än den var 2006 för den som förlorar jobbet. Och då har vi räknat positivt. Inte tagit hänsyn till de skärpta kraven för att få a-kassa. Inte heller till kommunalare som på grund av skärpta krav helt förlorar rätten till ersättning. 

Heltidsarbetande singeln
Ensamstående barnskötare, jobbar heltid. Inga barn.
Bor i hyreslägenhet 2 rok.

  

2006

2009

Plus/minus

Lön

+18 400kr

+20 900kr

+2 500kr

Skatt

-5 163kr

-4 833kr

+330kr

Fackavgift

-280kr

-305kr

-25kr

A-kasseavgift

-100kr

-248kr

-148kr

Arbetsresor

-600kr

-690kr

-90kr

Hyra

-4 170kr

-4 370kr

-200kr

Kvar

=8 087kr

=10 454kr

+2 367kr

Kvar 2009 år penningvärde

8 596kr

10 454kr

+1 858kr

 

Arbetslösa singeln
Ensamstående helt arbetslös barnskötare. Inga barn.
Bor i hyreslägenhet 2 rok.

  

2006

2009

Plus/minus

A-kasssa

+14 460kr

+14 490kr

+30kr

Skatt

-3 807kr

-3 808kr

-1kr

Inkomstförsäkring

 

+450kr

+450kr

Fackavgift

-240kr

-245kr

-5kr

A-kasseavgift

-100kr

-90kr

+10kr

Hyra

-4 170kr

-4 370kr

-200kr

Kvar

=6 143kr

=6 427kr

+284kr

Kvar 2009 år penningvärde

6 530kr

6 427kr

-103kr

 

Paret med två barn
Fastighetsskötare och barnskötare (jobbar 75 procent).
Två barn 2 och 6 år. Bor i hyreslägenhet 4 rok.

  

2006

2009

Plus/minus

Hans lön

+19 700kr

+21 450kr

+1 750kr

Hennes lön

+13 800kr

+15 700kr

+1 900kr

Hans skatt

-5 621kr

-4 995kr

+626kr

Hennes skatt

-3 578kr

-3 298kr

+280kr

Hans fackavgift

-295kr

-315kr

-20kr

Hennes fackavgift

-230kr

-250kr

-20kr

Hans a-kasseavgift

-100kr

-248kr

-148kr

Hennes a-kasseavgift

-100kr

-248kr

-148kr

Barnbidrag

 +2 200 + 2 200  0 kr

Arbetsresor

-1 200kr

-1 380kr

-180kr

Dagisavgift

-1 005kr

-1 115kr

-110kr

Hyra

-6 300kr

-6 700kr

-400kr

Kvar

=17 271kr

=20 802kr

+3 531kr

Kvar 2009 år penningvärde

18 359kr

20 802kr

+2 443kr

 

Deltidsarbetande föräldern
Ensamstående barnskötare jobbar 75 procent, två barn 2 och 6 år.

  

2006

2009

Plus/minus

Lön

+13 800kr

+15 700kr

+1 900kr

Skatt

-3 578kr

-3 298kr

+280kr

Fackavgift

-235kr

-255kr

-20kr

A-kasseavgift

-100kr

-248kr

-148kr

Bostadsbidrag

+2 400kr

+2 000kr

-400kr

Barnbidrag

+2 200kr

+2 200kr

0kr

Underhållsstöd

+2 546kr

+2 546kr

0kr

Arbetsresor

-600kr

-690kr

-90kr

Dagisavgift

-414kr

-471kr

-57kr

Hyra

-6 300kr

-6 700kr

-400kr

Kvar

=9 719kr

=10 784kr

+1 065kr

Kvar 2009 år penningvärde

10 331kr

10 784kr

+452kr

 

Timavlönade singeln
Ensamstående timavlönad barnskötare jobbar fyra dagar i veckan.
Inga barn. Bor i hyreslägenhet 2 rok.

  

2006

2009

Plus/minus

Lön

12 600kr

13 900kr

+1 300kr

Skatt

-3 165kr

-2 767kr

+397kr

Fackavgift

-215kr

-230kr

-15kr

A-kasseavgift

-100kr

-248kr

-148kr

Hyra

-4 170kr

-4 370kr

-200kr

Arbetsresor

-600kr

-690kr

-90kr

Kvar

=4 350kr

=5 595kr

+1 244kr

Kvar 2009 år penningvärde

4 624kr

5 595kr

+970kr

 

Deltidsarbetslösa singeln
Ensamstående barnskötare, jobbar 75 procent, stämplar upp i a-kassan.  Inga barn. Bor i hyreslägenhet 2 rok.

  

2006

2009

Plus/minus

Lön

13 800kr

15 700kr

+1 900kr

A-kasssa

2 950kr

2 995kr

+45kr

Inkomstförsäkring

 

235kr

+235kr

Skatt

-4 599kr

-4 242kr

+356kr

Fackavgift

-265kr

-285kr

-20kr

A-kasseavgift

-100kr

-248kr

-148kr

Hyra

-4 170kr

-4 370kr

-200kr

Arbetsresor

-600kr

-690kr

-90kr

Kvar

=7 017kr

=9 095kr

+2 078kr

Kvar 2009 år penningvärde

7 459kr

9 095kr

+1 636kr

FAKTA / Förutsättningar och källor

Ålder: Alla är 35 år.
Löner:
Medellöner enligt SCB:s databas (heltid om inget annat anges).
Skatter: Skatteverket, genomsnittlig kommunalskattesats. Inkomstförsäkring: Kommunals webb.
Fackavgift: Kommunals webb.
A-kasseavgifter och ersättningar: Kommunals a-kassa.
Hyra: Medelhyra enligt SCB:s databas.
Barnbidrag, hyresbidrag, underhållsstöd: Försäkringskassans webb.
Arbetsresor:
SL-kort Stockholm.
I samtliga fall har inkomster och kostnader räknats ut på helår och sedan delats med 12 månader. 

Löneutveckling sedan 2006

Utveckling av kommunala medellöner 2006-2008 Antagande för 2009
Fast anställd barnskötare
35 år
+1 700kr +800kr
Timavlönad barnskötare
35 år
+1 100kr +525kr
Kommunal fastighetsskötare 35 år +1 100kr  +550kr