Verket har kartlagt skolbarnomsorgen för landets 10-12-åringar och har bland annat kommit fram till att bara 13 procent av dessa var inskrivna på fritids.
”Detta innebär att en stor grupp barn står utan tillsyn efter skolan”, skriver rapportförfattarna. Som alltså också konstaterar att bara var fjärde kommun, ett 70-tal, erbjuder öppen fritidsverksamhet för de aktuella åldersgrupperna.
Öppen fritidsverksamhet är ett alternativ till fritidshemmen.
Samtidigt är efterfrågan stor. Enligt en föräldraundersökning som Skolverket gjorde 2005 saknades platser för 14 000 barn i skolbarnomsorgen.

Verkets enkät har besvarats av alla landets kommuner. Av de kommuner som inte har någon öppen fritidsverksamhet försvarar sig 98 stycken med att man anser att det inte finns något behov. Samtidigt visar Skolverkets kartläggning att mycket få kommuner verkligen har undersökt behovet.
I rapporten lyfts personalen i den öppna fritidsverksamheten särskilt fram. De har ”genomgående ett starkt engagemang” heter det.