Mona Sahlin är kompetent. Hon är ordförande för det största partiet i det rödgröna samarbetet. Och respekterad såväl inom sitt eget parti som inom samarbetspartierna.
Bland alla partiledare är hon den som har längs erfarenhet av politiken. När hon i media framställs som en tunn politiker är detta inget annat än sexism.

I Sverige vill vi gärna tro att vi är mest jämställda i världen men den svenska självbilden stämmer inte med verkligheten. Självbedrägeri är ljuvt men farligt förledande.

Barack Obama är USA:s förste svarte president. Den hätska kampanj som har bedrivits mot honom sedan han tillträdde tolkar den tidigare presidenten Jimmy Carter som ett utslag av ren rasism.
De hätska tongångarna mot Barack Obamas sjukvårdsreform var  enligt Jimmy Carter inte någon ”vanlig respons på en uppriktig debatt om huruvida vi ska ha ett nationellt program om hälsovård”.
”Det här går djupare än så. /—/  Det finns bland många i det här landet en inneboende känsla att en afro-amerikan inte ska vara president”, sade Jimmy Carter enligt BBC.

Denna inneboende motvilja mot en afro-amerikansk president förklarar, enligt Jimmy Carter, även den republikanske kongressledamoten Joe Wilsons verbala utbrott mot president Obama i samband med presidentens tal till kongressen.
”Du ljuger”, skrek Joe Wilson. Aldrig tidigare har en president blivit så respektlöst behandlad.

Barack Obama förnekar att han är utsatt för rasism precis som Mona Sahlin förnekar att hon är utsatt för sexism. Både Barack Obama och Mona Sahlin vill ju tro att deras samhällen kommit längre än så. Det är smärtsamt att inför sig själv erkänna att man blir annorlunda behandlad för att man är kvinna eller svart.

Om vi ska komma vidare måste vi våga genomskåda våra illusioner.  Det är sant att vi har nått en bit mot ett jämställt samhälle. Det är sant att kvinnor kan kandidera för de högsta positionerna i samhället.
Men Sverige är inte jämställt. Kvinnor på toppen möts inte alltid av respekt.  Det finns en könsmaktsordning där kvinnor underordnas män. Sexism finns.

Nu hinner jag inte filosofera mer för jag måste hämta min dotter från skolan.