SVAR: Om inte annat har avtalats ska en semesterperiod om fyra veckor förläggas till sommarmånaderna juni-augusti. Det går alltså att komma överens om annan förläggning både genom kollektivavtal och genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Även utan stöd av sådant avtal får arbetsgivaren förlägga semesterperioden till annan tid än juni-augusti om det finns särskilda skäl för det. Vidare ska arbets-tagare med rätt till föräldraledighet dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår och samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren ska ledigheten förläggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan störning.En arbetsgivare som ensidigt beslutar, måste förlägga arbetstagarnas huvudsemester under juni-augusti om det inte finns särskilda skäl mot detta. En sådan arbetsgivare kan inte heller neka en arbetstagare att ta ut hel föräldraledighet den eller de dagar som arbetstagaren begär, om något annat skulle innebära olägenhet för arbetstagaren. Detta under förutsättning att arbets-tagaren inte delar upp föräldraledigheten på fler än tre perioder under kalenderåret.