SVAR: Det finns förmånliga specialregler för de flesta som blir utförsäkrade från sjukförsäkringen från januari 2010. Därför är det viktigt att vara med i a-kassan. Arbetsförmedlingen erbjuder dig troligen direkt det arbets-marknadspolitiska programmet   ”Arbetslivsintroduktion” under tre månader. Där utreds bland annat din arbetsförmåga. Under den tiden får du aktivitetsstöd som utbetalas av Försäkrings-kassan, men räknas ut av a-kassan. Storleken på aktivitetsstödet beror på om du klarar ett arbetsvillkor (förmånliga specialregler) och medlemsvillkor i a-kassan.Den som varken klarar arbetsvillkor eller medlemsvillkor får endast 223 kronor per dag i aktivitetsstöd från Försäkrings-kassan. Kontakta Försäkrings-kassan, begär att få blankett FK 7285 och sänd den till a-kassan. Av blanketten framgår storleken på din sjukpenning/sjukersättning och a-kassan kan när vi får blanketten räkna ut en dagpenning.