På de nerspydda mattorna i slottet
kryper råttorna och äter av resterna.
Sista städerskan har dött av hjärtslag.
Hennes efterlevande ska komma och
göra rent hus med allt, ja ALLT!
som har någon som helst förbindelse
med de inpyrda kamrarna, där de
upphöjda avskumsfigurerna har
lämnat sina minnen efter sig. Utan att
tveka måste vi
SPRÄNGA hela det inkokta havet
av feodalspöken, fjättra varje liten
tänkbar sympatisör till detta uselhetens
tempels tjänare. Minns, att
om inte vi ger de feta
ballongsvällande mogulerna ett stick,
så att de spricker, kommer vi alltid att
ha deras förbannelse över oss.
SLÅ TILL!