Fack och arbetsgivare tackade i går ja till medlarens förslag. Jämfört med budet innan strejken har en tiondels procent lags på vid varje tillfälle som lönen ökar under avtalsperioden,
I april ökar lönerna med 0,6 procent och ökar med ytterligare 0,7 procent i oktober. Våren 2011 ökar lönerna med 0,6 procent och i slutet av 2011 blir ett nytt påslag i nivå med det som anställda i industrin har fått ut.

Bil– och transportfacket AKT inledde i tisdags kväll en strejk för 12 000 buss–, lastbils– och tankbilsförare. En stor del av busstrafiken stod stilla. I de medelstora städerna kördes ungefär en femtedel av turerna och i Helsingforsregionen knappt hälften av bussarna.
I dag började åter bussarna att rulla enligt tidtabell, men först i morgon beräknas alla förare och bussar vara på plats så att kollektivtrafiken kan vara i normal drift.

Konflikten på vägarna avlöstes av en konflikt i hamnarna. AKT inledde på torsdagens morgon en strejk bland stuveriarbetarna, konflikten gäller bland annat anställningstryggheten.
På fredag kan AKT också utlösa en strejk i speditionsbranschens lagerterminaler. Förhandlingar pågår för fullt för att undvika den konflikten.