Händelsen beskrivs i nyhetsbrev från organisationen Clean Clothes Campaign, eller på svenska, organisationen Rena Kläder.
Branden startade på första våningen och spreds uppåt i sjuvåningshuset där arbetare blev instängda. Nödutgångar var blockerade, entrén låst och släckutrustning saknades eller fungerade inte.
Brandmännens arbete försvårades av att de måste forcera galler för fönstren.

Nu kräver både internationella och nationella fackliga organisationer att ägaren arresteras, skyldiga ställs inför rätta och att offrens anhöriga och de skadade får skadestånd, ersättning och sjukvård.
Fabriken levererar enligt sin hemsida kläder till bland annat H&M i Sverige, Lindex och Wal-Mart.

Branden i februari är bara en av en rad katastrofala bränder i textilfabriker i Bangladesh, uppger CCC, Clean Clothes Campaign. Bara sen millennieskiftet har nio liknande bränder ägt rum där totalt 273 arbetare har mist livet.