Eleverna satte sig i korridoren för att visa sitt missnöje med att den omtyckte och duktige elevassistenten, Anders Zetterberg, måste avsluta sitt arbete i kommunen.
– Jag är mycket rörd över elevernas reaktion, säger Anders Zetterberg. Det känns fantastiskt att få sådant stöd. Alla känner mig här efter 14 år på skolan, elever, deras äldre syskon, lärarna, föräldrarna. Jag har varit en fast punkt för många att vända sig till. Det är obegripligt att en kommun gör sig av med sådan personal, en trygghet för eleverna.

Anledningen till uppsägningen är som vanligt att kommunen måste spara pengar, 180 personer har fått sluta i Sandvikens kommun.
– Alla på skolan, såväl lärare som elever är ledsna över att Anders inte längre är kvar på skolan och luckan efter honom går inte att fylla, säger Lars Walter, Grundskolechef i Sandvikens kommun. Vi hade gärna behållit Anders Zetterberg om pengarna funnits.
Anders har nu fått ett fyra månaders vikariat på Jernvallens skola i samma kommun.