– Det blir för tungt. Det går inte att spara utan att försämra kvaliteten. Många chefer vill ge bra vård och ha bra relationer med personalen, säger Eric Carlström, Högskolan Väst som skrivit boken Vårdchefer – konsten att leda.
Han pekar på att många av landets 30 000 vårdchefer inte har tillräcklig utbildning i ekonomi och management. Ändå kan de ansvara för budgetar på 20-30 miljoner kronor och personalgrupper på 60 personer.

Eric Carlström
Eric Carlström har skrivit boken Vårdchefer – konsten att leda.

På 1980-talet var han själv chef för ett sjukhem och genomförde besparingar. Nu har han intervjuat 25 chefer.
En del chefer drar sig undan medvetet. Skälet är att personalen ska få vara i fred för att resonera om ett obehagligt besked.
Chefen kan också tycka att personalen är kompetenta nog att själva lösa problemet.
– Om chefen är osynlig tar det längre tid att genomföra uppsägningar och sammanslagningar. För medarbetarna blir lidandet längre, säger Eric Carlström.

Det skapar stress, det blir tyngre för personalen att gå till jobbet. Klimatet blir tuffare.
Vad ska man göra när chefen gömmer sig?
– Man ska knacka på hos chefen, ha förståelse och bevara den goda relationen. Chefen har ofta en stark lojalitet med medarbetarna. Stötta chefen så att den berättar hur det ligger till, då kan man tillsammans komma fram till något.