Enligt planerna ska riksdagen om tre veckor besluta om den så kallade Lavallagen. Förslaget har lagts fram sedan EU–domstolen kritiserade Byggnads och Elektrikernas blockad av ett skolbygge i Vaxholm där arbetsgivaren vägrade teckna svenskt kollektivavtal för inhyrda lettiska arbetare.
Efter EU–domstolens dom beslutade regeringen om en utredning för att se hur den svenska arbetsrätten ska ändras så att den överensstämmer med EU–rätten.

Regeringens förslag, som bygger på utredningens förslag, innebär att svenska fack inte får kräva att utländska arbetsgivare, som tillfälligt är verksamma i Sverige, betalar mer än lägsta lön och minimivillkor för arbetstider och semester enligt svenska avtal.
Men svenska fack får inte kräva att dessa företag tecknar svenska kollektivavtal om företagen redan betalar minst enligt de minimivillkor som facken har rätt att kräva.

LO, TCO och SACO har protesterat mot lagförslaget och menar att regeln är orimlig, det kommer att ta år att i domstol försöka bevisa att företagen betalar sämre än minimivillkoren i svenska avtal. Och då har företagen hunnit lämna Sverige.
Facken gillar inte heller att de bara får kräva lägsta lön och minivillkor för arbetstider och semester.
Bland annat vill facken också ha rätt att också kräva olycksfallsförsäkring för sina anställda.

Den rödgröna oppositionen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stöder facken och vill stoppa Lavallagen. På förslag av LO har de rödgröna krävt vilandeförklaring av beslutet om lagförslaget. Motiveringen är att förslaget strider mot de grundläggande fri– och rättigheterna i regeringsformen, RF.
I RF står bland annat att arbetstagare har rätt att ta till fackliga stridsåtgärder samt att svenska lagar inte får antas om de står i strid med den europeiska konventionen om de grundläggande friheterna, som bland annat gäller fri förhandlingsrätt och rätt ta till fackliga stridsåtgärder.
Vilandeförklaring innebär att beslutet i riksdagen skjuts upp i ett år.

Riksdagens arbetsmarknadsutskott har begärt att konstitutionsutskottet, KU, ska pröva frågan.
Om KU, som har borgerlig majoritet inte finner att Lavallagen strider mot RF, måste de ändå fråga vad Lagrådet anser i frågan.
Lagrådets uppgift är att granska viktiga lagförslag innan de behandlas i riksdagen.
De som sitter i Lagrådet består av domare, eller före detta domare, i Högsta domstolen och Regeringsrätten.
KU är inte skyldigt att följa Lagrådets beslut. Men det kan ett valår vara politiskt känsligt att inte göra det.

Tycker KU att vilandeförklaring inte behövs, fattar riksdagen som planerat beslut där majoriteten av alla ledamöter får avgöra frågan.
Om KU kommer fram till att vilandeförklaring behövs, krävs det att mer än fem sjättedelar av riksdagsledamöterna röstar emot KU för att förhindra en vilandeförklaring.
De rödgröna har förklarat att om de vinner valet i höst kommer de, om Lavallagen införs, att riva upp beslutet och utreda frågan på nytt.