Orört ligger vinterland,
gnistrar i månens sken.

Tystnad bäddar in,
blott harspår vittnar liv…