KA 100 årDet var ett år efter att Erlander avgått som partiordförande för Socialdemokraterna.
Den som köpte skivan fick avnjuta hans avskedstal från september 1969, Erlanders inlägg från flera olika riksdagsdebatter och remissdebatter (!).

Man fick höra Erlander frågas ut av de tre O:na inför kommunalvalen 1966 (de tre O:na anses ha infört en ny tuff journalistik i SVT, de var Lars Orup, Åke Ortmark och Gustaf Olivecrona), här finns en radiovädjan inför ATP-omröstningen 1958 och de nekrologer Erlander höll över Josef Stalin 1953 och John F. Kennedy 1963.

Skivan rymde inslag från 22 olika framträdanden.
Sven O Andersson skrev om skivan i Kommunalarbetaren nr 16/1970.
Efter att Andersson lyssnat på Erlanders första maj-tal 1947 skriver han: ”Tage Erlander talar med en påfallande ung och säker röst. Där finns ännu inte det teatraliska tryck som han senare skulle behärska till fulländning, men en äkta stridslystnad som håller nu 23 år senare.”