KA 100 år
I varje nummer av tidningen uppmanas kommunalarna att vakna och gå in som medlemmar i facket.
Signaturen ”–n” skriver i nr 4/1911 bland annat så här om hur dumt det är att inte betala sin medlemsavgift till Kommunal:
”Någon annan som säger som så: Super jag upp de pengar som jag skulle erlägga i kontingent så har jag åtminstone någon nytta utav dem.
Tycker man verkligen att man är för klok i nyktert tillstånd så kan man ju svala utav förståndet med detta eldvatten för att pröva vilket tillstånd är bäst. Men vet du, du är tillräckligt dum i nyktert tillstånd, då du ej förstår att på samarbete med kamrater vinnes mest. Gör därför en omprövning, du snillrike Backus­dyrkare.”

De som inte går med i facket beskrivs som efterblivna eller med andra mindre smickrande ord.
Signaturen ”Trätgirig” avslutar sin rapport från Örebro, där kommunalarbetarna lyckades träffa ett kollektivavtal med höjd lön:
”Till oorganiserade: Håll till godo med det lilla vi lyckats parlamentera oss till. Måtte det inte bränna i era själar då ni någon gång tänker på den snålskjuts ni åkt på vår mödosamma färd.”