KA 100 årSamtidigt sker en utbyggnad av förskolor och fritidshem. Men vad kommer detta att betyda för barnorganisationerna? Vilka möjligheter kommer de reellt att ha att påverka barnen efter att de deltagit i ett digert dagsprogram?

En metod är att ta föreningarnas erfarenheter och metoder i kommunernas tjänst, att låta barnorganisationerna vara med och driva verksamheten vid fritidshem och lekparker.
Vad tycker lekparkspersonalen?