KA 100 årOm järnbärarna berättas det i KA nr 1/1936 med anledning av att den kände journalisten och radikale politikern m m Ture Nerman skrivit en bok om detta yrke.
Yrket försvann 1885 och hade funnits sedan medeltiden. Yrkeskåren var anställda av staden och således de första kommunalarna trots att någon facklig organisation inte existerade.

Järnbärarens yrke var att bära de tunga järnstängerna på axeln. Arbetsdagen var lång och arbetet mycket tungt, efter 50 orkade få arbeta.
Yrket var säsongsbetonat. Under vintern kunde man inte arbeta. De tjänade dåligt, de flesta andra arbetare hade det bättre.