Trots att vänsteralliansens partier slår på trumman när de enats om dragen för en framtida sjukförsäkring är det få inslag som de verkligen lovar att införa.

Främst två löften finns i deras skissade förslag. Om Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bildar regering efter valet i höst kommer ingen att utförsäkras från sjukförsäkringen bara för att antalet berättigade sjukdagar tagit slut. Den regeln vill de rödgröna avskaffa från 1 januari 2011.
– Den som utförsäkrats sedan regeln infördes, men inte kommit vidare i utbildning, praktik eller arbete ska erbjudas att komma tillbaka med en rehabiliteringspenning på den nivå man hade sjukpenning eller sjukersättning tidigare. Det blir ett snabbspår tillbaka, säger Ylva Johansson från Socialdemokraterna.

Under 2011 tänker de också avskaffa prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar, även om arbetsförmågan fortfarande ska prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren.
Möjligheten att neka människor sjukpenning kommer att finnas kvar med en rödgrön regering.
80 procent i ersättning och höjt tak i sjukförsäkringen kan dock få vänta på att genomföras och karensdagen kommer att finnas kvar.

Enligt den rödgröna överenskommelsen hör både ersättningsnivån och en takhöjning till de frågor som de vill lägga i en bred utredning med representanter från alla riksdagspartier samt fack och arbetsgivare.
Vad säger det om när 80 procent och ett höjt tak kan införas?
– Viljeinriktningen är att vi vill höja taket under mandatperioden, säger Ylva Johansson.
Lovar ni att det sker under mandatperioden?
– Det står ingenting om när i uppgörelsen. Jag kan inte svara på några exakta datum mer än att vi vill göra det så snabbt som det bara är möjligt, men man måste ta hänsyn till den ekonomiska bedömningen.

De rödgröna vill att alla sjukskrivna får en individuell bedömning från Försäkringskassan senast sex veckor efter den första sjukskrivningsdagen. Efter 90 dagar ska den sjukskrivna få en individuell plan för återgång i arbete.
För den som inte kan gå tillbaka till sin arbetsgivare tänker sig de rödgröna flera alternativ. Några ska kunna få sjukpenning under längre tid medan andra får rehabiliteringspenning samtidigt med rehabiliteringsinsatser. Vikten av vad partierna kallar en utvidgad arbetsmarknad bedöms vara stor:
– Det är en väldigt viktig pusselbit. Det kommer att finnas grupper som inte kan komma tillbaka till den ordinarie arbetsmarknaden. Där vill vi till exempel återinföra plusjobb och utveckla lönebidragstjänsterna så de passar andra grupper än idag, det kan vara genom arbetsassistenter som hjälper en med ens arbete när man inte klarar det själv, säger Ylva Johansson.

De skissade förslag som partierna enligt överenskommelsen vill utreda vidare delas upp i frågor som ska snabbutredas och frågor som förläggs till den breda utredningen.
Till de frågor som de rödgröna vill snabbutreda hör:
• vilken arbetsprövning som ska göras efter 180 dagar
• hur begreppet arbetsförmåga ska tolkas
• de vill bjuda in arbetsmarknadens parter till samtal om en överenskommelse om rehabilitering av sjukskrivna anställda
Till den breda utredningen vill de lägga frågor som.
• höjning av taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp
• 80 procents ersättning i sjukförsäkringen under hela sjukpenningperioden
• kriterier för förtidspension, förslagsvis endast till personer över 58 år.
• Möjlighet till flexibel deltidssjukskrivning och deltidssjukskrivning som kan behövas för sjuka med skov.
• Se över möjligheten för deltidssjukskrivna att deltidsstudera.
• Hur en rehabiliteringsfond med statliga resurser skulle kunna utformas.