På Kärrhöksgatans gruppboende arbetar sju vårdare. Där bor fem personer med utvecklingsstörning. Nu tar personalen över kommunens verksamhet i form av intraprenad. Vårdarna får större ansvar för ekonomi, personal och verksamhet, även om de fortfarande är anställda av kommunen. En av vårdarna är Ulrika Andersson.

Ni ska själva driva gruppboendet. Vem kom på den idén?
– Vi hade det i tankarna för flera år sedan när vi hade många chefsbyten. Vi var även chefslösa ett tag, men då var inte kommunen beredd på att låta oss ta över.

Men nu är kommunen beredd?
– Ja, och det känns bra. Det blir ett mervärde för våra fem brukare. Och det är ju det vi jobbat för.

Det är borgerlig majoritet, har det inte varit tal om att lägga ut gruppboendet till något privat företag i stället?
– Nej, Jönköpings kommun har inte kommit så långt med att låta privata företag sköta omsorg. Till skillnad från privata företag är vi inte ute efter att tjäna pengar. Överskottet går tillbaka till brukarna.
Vi följer kollektivavtalet och höjer inte våra löner.

Vem förhandlar lönen?
– Det är en av frågorna vi måste lösa. Vi kan ju inte sätta löner på varandra.

Vad är fördelarna med intraprenad?
– Vi har redan ett rörligt sex veckors schema. Det kan vi verksamhetspassa. Vi kan ta bort personal där det inte behövs vara så många och tvärtom. Med egen budget kan vi styra ännu mer och förändra lite saker.

Vad vill du förändra?
– Vi skulle kunna dela upp verksamheten så att om någon som bor här längtar att resa någonstans kan vi spara på andra resurser, så resan blir av. Det handlar om kvalité i vardagslivet. Kanske göra inköp någon annanstans. Vi har konto på Willy:s, det är inte alltid Willy:s är billigast.

När ska ni ta över?
– Vi vet inte riktigt ännu. Vad vi har hört blir det ett års försöksverksamhet.

Ska ni ha någon chef?
– Vi har delat upp arbetsuppgifterna inbördes. Två och två delar på ansvar. Jag har ekonomi, budget och personalansvar.

Då blir du nästan som en chef?
– Absolut inte, så vill vi inte ha det.