Debatten kring las, lagen om anställningsskydd, har gått hög den senaste tiden. Såväl företrädare för Centerpartiet, Folkpartiet och Svenskt Näringsliv har hävdat att las med dess turordningsregler är en avgörande faktor för den höga ungdomsarbetslösheten.
För att få klarhet i vilken roll las spelar, har TCO tagit fram rapporten med den egna slutsatsen i titeln: ”Las gör inte unga arbetslösa”.
– Ungdomsarbetslösheten är oerhört allvarlig. Men vi vänder oss emot tron på de enkla lösningarna och den enkla vägen att peka ut las som orsaken, säger Sture Nordh, ordförande i TCO.

Undersökningen visar att färre än 2,5 procent av de 15-24-åringar som var arbetslösa 2008 var det på grund av att arbetsgivaren dragit in på personal. Av dem som ändå blir arbetslösa på grund av arbetsbrist har fler än var fjärde lämnat arbetslösheten inom fyra veckor (för hur lång tid är dock oklart).
Den genomsnittsliga arbetslöshetstiden i gruppen ligger strax under 10 veckor, vilket är betydligt lägre än för äldre som blivit arbetslösa på grund av arbetsbrist.

Tidigare forskning om vilken vikt anställningsskyddet spelar för ungdomars arbetslöshet pekar åt lite olika håll. Många studier menar att just ungdomar (och i vissa fall även kvinnor och invandrare) missgynnas. Dessa studier har dock inte direkt undersökt Sverige, vilket gör att TCO menar att de är irrelevanta.
En rapport från förra året, till det svenska Finanspolitiska rådet, menade däremot att det är svårt att hävda att arbetsrätten är en betydande faktor för den svenska ungdomsarbetslösheten.

TCO hävdar att det främst är brister i utbildning och brist på arbetslivserfarenhet som är problemet för de unga.
– Det mål som regeringen nu borde formulera handlar om att alla ungdomar under 20 år borde ha möjlighet att antingen studera eller jobba. De som saknar fullständiga gymnasiebetyg kommer både på dagens och på morgondagens arbetsmarknad att ställas inför stora problem, säger Sture Nordh.
Förutom att alla ungdomar ska ha rätt till fullständiga gymnasiebetyg vill TCO också se en mer aktiv arbetsmarknadspolitik för unga, de vill bygga ut högskolan, införa vad de kallar ”ett nationellt generationsväxlingsprogram” och se fler introduktionsplatser i avtal mellan arbetsmarknadens parter.

För sina beräkningar av hur stor andel av ungdomarna som har berörts av turordningsregeln har TCO bett Statistiska Centralbyrån att med hjälp av sin AKU, arbetskraftsundersökning, göra beräkningarna. Beräkningarna gäller 2008, det vill säga innan den ekonomiska krisen och dess efterföljande arbetslösheten fått genomslag.