Till kongressen var det många arbetarkommuner som skrivit motioner som menar att systemet med jobbskatteavdrag är djupt orättvist eftersom ersättningar när man är arbetslös, sjuk eller pensionär beskattas högre än inkomsterna för arbete.

Socialdemokraterna har i sina skuggbudgetar ställt sig bakom de tre första stegen av regeringens jobbskatteavdrag.
Den hetsiga debatten om skatterna uteblev dock på fredagskvällen. Partistyrelsen gick med på att stärka skrivningarna kring skatter i de politiska riktlinjerna.

Kongressen ställde sig bakom att den ”orättvisa pensionärsskatten” ska avskaffas. Vinner Socialdemokraterna valet 2010 vill de direkt ”ta ett rejält första steg i arbetet med att sluta klyftan mellan pension och lön. Rättvisa ska skapas mellan lön, pension och ersättning från trygghetsförsäkringarna.”
Kongressen beslutade också att avskaffa skattelättnaden för hushållsnära tjänster. Förmögenhetsskatten ska återinföras.