Mindre än hälften av landets kommuner erbjuder i dag barnomsorg på kvällar, nätter och under helger, så kallade nattis. Det vill de rödgröna partierna ändra på.

Socialdemokraternas partistyrelse föreslog till en början att kommunerna ska uppmanas att erbjuda nattis. Men kongressen nöjde sig inte med detta utan beslöt att kommunerna ska tvingas att erbjuda sådan barnomsorg.