Målet är att 20 000 medlemmar i LO-förbund i Stockholmsregionen ska säga sitt i en enkät. Kommunals Stockholmsavdelning har ett stort ansvar, deras beting blir ungefär 8000 svar. Sedan ska LO-distriktet gå till partierna i regionen och fråga dem vad de tycker i varje fråga.
– Det här kan bli ett svar till dem som säger att Socialdemokraterna måste gå åt höger, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

”Stockholmsmodellen” kan ses som en utveckling av LO:s politiska arbete i Stockholmsregionen. Elisabeth Brandt Ygeman säger att samarbetet måste breddas från en till tre delar, det nära bandet med Socialdemokraterna ska vara kvar, men med tydliga krav.
– När Socialdemokraterna pratar om att breddas, att LO inte räcker till som bas, då kan inte vi vara stillatigande.
”Stockholmsmodellen” kommer att bli ett sätt att ställa krav som riktas till alla partier. Dessutom vill LO-distriktet utveckla sitt samarbete med andra sociala rörelser.
– Det finns ett brett motstånd mot privatiseringarna i Stockholm, mot att skattepengar hamnar direkt i fickorna hos dem som äger vårdcentraler och skolor. Men motståndet har varit oorganiserat, vi tar på oss en roll att samla det. Vi är inte rädda för nya vänner. Vi har jobbat med Nätverket Gemensam Välfärd. Många tjänstemannafack är också intresserade av politisk samverkan utanför partierna.

Syftet med undersökningen är dels att ta reda på vad LO-medlemmarna tycker, men också att skapa ett politiskt samtal. Elisabeth Brandt Ygeman påpekar att projektet i Stockholm inte är en direkt efterapning av ”Trondheimsmodellen”.
– Vi har studerat arbetet Trondheim, högern var väldigt stark där men dominansen bröts.  Men modellen går inte att kapa rätt av. Vi har även träffat representanter för Arbeiderpartiet, norska Socialdemokraterna. Efter kraven från de norska LO-medlemmarna har de blivit tydliga i frågor om ägande och inflytande.
Med ”Stockholmsmodellen” hoppas Elisabeth Brandt Ygeman att LO lyckas föra upp medlemmarnas frågor på dagordningen. Att jobba mer långsiktigt med de politiska frågorna.

En viktig skillnad mellan LO i Stockholm och LO i Trondheim är den politiska inriktningen, Elisabeth Brandt Ygeman berättar att ledningen i Trondheim befinner sig långt ut på vänsterkanten, många är medlemmar i Rødt, ett parti som är en sammanslagning av flera gamla kommunistpartier. LO i Stockholm ligger traditionsenligt väldigt nära Socialdemokraterna.

”Stockholmsmodellen”

Enkäten som ska bli ”Stockholmsmodellens” bas har 21 påståenden om arbetsmarknad, välfärd, trafik/miljö och bostäder. Den som svarar förhåller sig till en tiogradig skala från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Dessutom finns möjligheten att skriva in vad man själv tycker är viktigt.
Alla som är medlemmar i LO-förbund i Stockholmsregionen får svara på undersökningen.
Resultatet från undersökningen och partiernas svar offentliggörs våren 2010.