– Därför att de beslutat att halvera ersättningen i grupplivförsäkringen! Det har orsakat uppror bland våra medlemmar och andra pensionärer. Alla som ringer till vårt förbund, och det har ringt ständigt sedan det blev känt, de har upplevt sig grundlurade av bolaget.

Från januari 2011 kommer Folksam att sänka ersättningsbeloppet i grupplivförsäkringen till pensionärer med cirka hälften för kunder över 70 år. Allt färre pensionärer har tecknat försäkringen och då går den med förlust för Folksam, kan man inte förstå det?
– Det handlar om kontrakt man ingått med 400 000 pensionärer, som man nu bryter. Det kommer att visa sig att detta beslut om grupplivförsäkringen var ett fatalt felsteg. Något som förvånar oerhört är vad jag hört om hur beslutet har tagits. Beslutet ska ha tagit på affärsområdesnivå, d.v.s på tjänstemannanivå. Inte i vare sig styrelsen för Folksam Liv eller styrelsen för koncernen Folksam. Var håller de hus, varför säger inte ledningen något?

Ni har också gått ut och pekat på riskerna för främlingsfientlighet?
– Ja, det vi menar är att riskerna för motsättningar ökar när grupper särbehandlas på något sätt i samhället. Jag tänker på faran med att klyftan mellan löntagare och pensionärer ständigt ökar genom att ytterligare steg i jobbavdraget införs.

Skulle det leda till att pensionärer börjar tycka illa om invandrare?
– Nej inte direkt, däremot har Folksam lyckas skapa en mycket dålig relation, ja kanske t. o. m fientlighet, till en stor grupp pensionärer – och antagligen också till en del icke berörda. Jag undrar mot vilken annan grupp i samhället det går att bete sig på detta sätt, säger Sam Sandberg.