– Möjligen är det så att kommissionen har inlett en konsultation med arbetsmarknadens parter på EU-nivå, säger Per Ewaldsson, kansliråd på arbetsmarknadsdepartementet till Kommunalarbetaren.

I våras misslyckades EU-ländernas regeringar med att få igenom sitt förslag till nya arbetstidsregler. Europaparlamentet och arbetsmarknadsministrarna kunde inte komma överens.
Det är två huvudfrågor i direktivet, som bland annat innehåller gränser för hur lång dygnsvila som krävs och maxgränser för veckoarbetstid, som inte gått att lösa.
Enligt dagens direktiv är det möjligt för medlemsländerna att instifta regler som ger rätt att göra undantag från den maximala veckoarbetstiden på 48 timmar. Det har en majoritet i parlamentet velat få bort. Sverige använder sig inte av undantagsregler men 15 av de 26 övriga EU-länderna gör det.

Det andra är hur jourtid ska räknas. Tre domar från EG-domstolen säger att all jourtid ska räknas som arbetstid.
Enligt nyhetsbrevet har Spidla skickat en skrivelse till medlemsländernas regeringar och till Europaparlamentet, där han ställer frågor kring detta med jourtiden, om det skulle vara möjligt att lösa genom avtal eller nationell lagstiftning.

Den 1 november tillträder en ny EU-kommission och något nytt formellt förslag kan nuvarande kommission inte lägga fram.
En facklig farhåga är att jourtiden och undantagsreglerna separeras, att jourtiden får sin lösning och sen görs det inget åt undantagsreglerna.