Jag söker
mitt ursprung
vid havet
hämtar kraft

solen sjunker
och havet
blir stilla

fullmånen lyser
och jag hälsar henne

Mångudinna!
Har du svaret
på min fråga?

Hon ger inga svar
och jag vet
att jag själv måste söka
och finna

jag hör henne viska
till havets gud
och hon drar honom till sig

och där finns svaret
Det finns bara ett…

Kärlek!