I regeringens kulturproposition som stod klar härom veckan framgick att den vill att stödet till kulturtidskrifter främst ska gå till tidskrifter vars inriktning är debatt, analys och presentation av de olika konstarterna.
Att regeringen vill ändra regelverket skulle kunna påverka tidskrifter som fokuserar på samhällsdebatt, som till exempel Arena, Expo, Mana, Pockettidningen R och Bang.
Under bokmässan 26 september svarade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) på hur hon tänkt:
– Det finns anledning att lyfta fram de rena kulturtidskrifterna, jag tycker att den nuvarande definitionen är väl bred. Kulturdebatten finns också i många andra tidningar, och i radio och tv, så det är inte så att kulturdebatten stryps.

Föreningen Sveriges Tidskrifter menar att många av tidskrifterna skulle få lägga ner om förslaget genomförs. Under 2007 delade Kulturrådet ut 17 miljoner kronor i stöd till 102 tidskrifter.
Socialdemokraterna yrkar avslag på att förändra stödet till kulturtidskrifterna på det sätt som regeringen föreslår.
– Att försöka skilja ut ”renodlade” kultur- och konsttidskrifter visar på en repressiv och kontrollerande kultursyn där man genom ekonomiska maktmedel vill styra kultur- och samhällsdebatten, skriver Socialdemokraterna i sin motion till riksdagen.

Andra förslag i Socialdemokraternas kulturmotion handlar bland annat om att återinföra fri entré till museerna, att permanenta EWK-museet, höjda anslag till digitaliseringen av biografer runt om i Sverige så att fler till exempel kan ta del av direktsänd opera från New York eller Stockholm samt utöka stödet till ideella arrangörer.
Enligt Socialdemokraterna innebär deras satsning på kulturen i statsbudgeten 270 miljoner kronor mer än regeringen.