”Rätt till heltid!”
Elisabeth Hammarstedt, avdelningsordförande Stockholms län:

– Absolut viktigast är heltidsfrågan, den har vi talat om i 10-15 år. Heltidsanställning i botten borde vara en rättighet för alla.
Vad säger att man kan lösa det avtalsvägen?
– Jag hoppas att man kan det annars får man gå lagstiftningsvägen.
Frågan har varit aktuellt väldigt länge. Ni är besvikna på politikerna. Vad talar för att ni ska lyckas genom avtal?
– Det finns goda exempel som Nynäshamn där man erbjudit samtliga anställda heltid. Där har arbetsgivaren tjänat på det, minskat kostnaderna. Plus att våra medlemmar fått tryggare anställning.
– Devisen att timanställda är mycket billigare stämmer ju inte.
Det tror du inte?
– Det vet jag inte är fallet. Man räknar inte med den tid det tar att ringa in dem, få människor på plats, introducera dem…
Du har en förhoppning att politiker ska inse att det är dyrt med timanställda?
– Ja.
Du tror inte att arbetsgivarna idag förstår sitt eget bästa?
– Vi får ofta till svar att kostar för mycket. Men nu har man visat i en kommun att det inte kostar för mycket och att det blir högre kvalité.
Hur vill du att ett central avtal om det här ska se ut?
– Att anställningsformen är heltid.
Både på den privata och kommunala sidan?
– Ja avtalen måste vara branschneutrala, konkurrens på lika villkor.
Orkar Kommunal och LO med att nå framgång i dessa kristider?
– Ja det antar och förutsätter jag att vi gör. Man är så taggade hos oss, man har fått stå tillbaka så länge.

”Höjd reallön!”
Lelle Eriksson, sektionsordförande Huddinge:

– Höjd reallön är den viktigaste avtalsfrågan.
Tål Huddinges ekonomi det?
– Ja det tror jag faktiskt. Naturligtvis har de ekonomiska problem som alla andra. Men jag tror att kommer att funka.
Hur mycket är det rimligt att kräva?
– Om det exempelvis blir två procents inflation ska vi ha mer än så.

”Tryggare anställningar!”
Anne Lindlöf, avdelningsordförande Gotland:

 – Framför allt handlar det om trygga anställningar. Vi har idag väldigt många allmänna visstidsanställningar och vikariat på Gotland. Det har arbetsgivarna lärt sig att utnyttja. Du kan gå fyra år som vikarie utan att arbetsgivaren behöver anställa dig.
– Och vikariat eller visstidsanställning som sätts är inte sällan på en lägre sysselsättningsgrad som finns i botten. Man krymper och förväntar sig att den övriga arbetsgruppen ska jobba in resten.
Har det här skärpts till när ekonomin blivit sämre?
– Ja, jag tror att vikarietillsättningarna minimeras i hela landet.
Hur borde stå i det centrala avtalet?
– Kanske skulle man kunna begränsa i vilken utsträckning som arbetsplatser får ha visstidsanställningar och vikarier i förhållande till grundbemanningen eller antalet tillsvidareanställda.
Finns det någon stridsvilja bland medlemmarna i dag när många riskerar att förlora jobbet?
– Det finns en jättestor kampvilja bland kommunalarna men samtidigt hoppas vi nå ett avtal innan tiden löper ut.

”Högre lägstalöner!”
Gittan Sommarhed, vice sektionsordförande Sundbyberg:

– Höjda lägstalöner är viktigast!
Varför?
– Om vi inte kämpar för att få upp reallönerna och lägstalönerna så står alla i kollektivet still. Alla ska ha en chans att kunna leva på sin lön.
Har ni i Sundbyberg högre lokala lägstalöner jämfört med centrala löneavtalet?
– Nej, det är avtalets som gäller. I den frågan har vi inte haft arbetsgivaren med på vår sida.
Vad är ett rimligt krav?
– Det har jag inte tagit ställning till. Kanske 18 000 kronor.
Vilka grupper skulle beröras i din kommun?
– Dom flesta i Sundbyberg är barnskötare, vårdbiträden och undersköterskor.
Och det finns de som avlönas lägre än 18 000 kronor idag?
– Absolut, framför allt vikarier och timanställd personal. Vi har väldigt mycket timanställd personal. Folk måste söka fler arbeten för klara sin försörjning. Det är inte heller bra för kvalitén på verksamheterna.
– När lågt avlönade vikarier får fast jobb är de felavlönade. Och när deras löner rättas till vid lönerevisionen äter de löneutrymme för oss andra.
Vad ska ni göra åt det här när arbetsgivarna säger att det inte finns pengar?
– Men det klart att det finns pengar i systemet.
Hur är stämningarna bland medlemmarna?  Kräver man mindre eftersom det är kristider?
– Man kan inte kräva mindre eftersom man har så lite idag.