Utbildningsminister Jan Björklund har aviserat att regeringen ska låta utreda möjligheten att införa en Lex Sarah i skolan. Tanken är att all personal ska vara skyldig att anmäla övergrepp mot elever.
– Jan Björklund är inte fel ute. Mer än 60 procent av all mobbing i skolan sker utanför klassrummen. Så det är viktigt att all personal samverkar för att förhindra mobbing och andra övergrepp mot barn, säger Ylva Thörn.

Hon tycker att regeringen ska ta till sig de erfarenheter som finns av hur Lex Sarah fungerar inom vården.
– Där drar sig personal att anmäla för att de inte vill ange sina egna arbetskamrater, det tar emot att gå till sin egen chef för att anmäla och det är tveksamt att ledningen på den anmälda arbetsplatsen genomför utredningen själv, säger Ylva Thörn.
Hon tycker att det ska vara möjligt att anmäla anonymt och att en anmälan alltid ska göras direkt till Skolverket som ska ansvara för att utreda anmälan.
– Men det viktigaste är att bryta skolans hierarki där lärarna placeras där uppe och våra medlemmar längst ned. Alla bör ha ett gemensamt ansvar och tillsammans arbeta mot mobbing, säger Ylva Thörn.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14:e kapitlet, andra paragrafen i socialtjänstlagen och reglerar att anställda inom vård- och omsorg av äldre och funktionshindrade är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden.
Paragrafen uppkallades efter undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 vittnade om vanvård på sin arbetsplats Polhemsgården i Solna, utanför Stockholm.
Bestämmelsen började gälla den 1 januari 1999.