SVAR: Din  anställningstid finns kvar även om du viss tid arbetar åt annan arbetsgivare, såvida du inte hade en anställning som inte genererar las-dagar. Kontrollera detta med din sektion!