Delbetänkandet ”En ny kollektivtrafiklag” har varit ute på remiss. Där föreslås att marknaden ska släppas fri för kollektivtrafiken. De trafikhuvudmän som finns nu ska avskaffas och ersättas av en lokal trafikmyndighet.
En rad resmissinstanser har svarat, varav flera är kritiska.

KA har tidigare skrivit om hur Kommunal avfärdar utredningen. Vem som helst ska kunna starta kollektivtrafik och tävla om resenärerna. Bussbolaget i fråga måste driva en linje minst tre månader, något som inte bäddar för trygga anställningar, enligt Kommunal.
SEKO kallar förslaget en marknadsekonomisk experimentverkstad.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, ställer sig i stort sett positiv till utredningen. De kommersiella företagen måste få bättre förutsättningar.
Medan Socialdemokraterna och Vänstern inom SKL anser att utredningens förslag kommer att leda till ökade biljettpriser och minskat resande.
”Det demokratiska inflytandet är en viktig utgångspunkt i all samhällsnyttig verksamhet. Marknaden får därför inte bli norm för kollektivtrafiken, skriver de.

Svensk Kollektivtrafik, läns- och lokaltrafikens branschorganisation, tycker att utredaren Ulf Lundin, fokuserar för ensidigt på de organisatoriska frågorna. I grunden är organisationen positiv till att det blir fler aktörer på marknaden. Men det finns en stor skillnad.
Svensk Kollektivtrafik vill att operatören tar ett helhetsansvar, både för samhällsköpt och för kommersiell trafik. Först efter att trafiken upphandlats i en regions olika delar bör man i steg två tillåta fritt tillträde på marknaden för andra operatörer. Medan Ulf Lundin vill ha fritt tillträde på en gång utan ansvar för helheten.

Malmö kommun befarar att russinen plockas ur kakan. Det vill säga att de kommersiella aktörerna tar hand om de vinstgivande linjerna medan den resterande, olönsamma trafiken måste tas hand om det offentliga. Skånetrafiken tror att det kan bli dyrare och krångligare för resenärerna.  
Även Regionförbundet i södra Småland, som har hand om Länstrafiken Kronoberg uttrycker oro. Bland annat för att de privata bolagen ska få välja och vraka bland turerna och skattebetalarna fullt ut får betala för de olönsamma turerna.
Några remissinstanser vill att de nuvarande trafikhuvudmännen ska finnas kvar.
Stockholms läns landsting kräver mer ingående analyser innan man öppnar upp marknaden för samtliga trafikslag.