Mer resurser till räddningstjänsten står högt upp på listan.
– När bara två man åker iväg på ett larm kan de inte göra en meningsfull insats, de måste vänta på förstärkning. I det läget kan de vara mycket utsatta, säger Ylva Thörn.
Kommunal vill att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska utvärdera vad som hänt sen kommunerna fått större frihet att själva bestämma om räddningstjänsten.

Bland de 14 punkterna på Kommunals lista med krav på åtgärder finns också kameraövervakning.
– Vi vill ha fasta monterade kameror i bilarna. De har funnits på en del håll, men har fått plockas ner efter att länsstyrelserna har ingripit. Vi kommer att ta upp en diskussion med länsstyrelserna om detta.  

Kommunal vill också diskutera med Arbetsmiljöverket om hur arbetsmiljölagen kan användas för att minska riskerna. MSB bör skapa handlingsplaner mot hot och våld, och arbeta in ämnet i utbildningen på räddningsskolorna.
Bland åtgärderna som ska ge effekt på längre sikt finns krav på fler kvinnor och invandrare i räddningstjänsten och ökat samarbete med skolor och möjlighet till praktik vid räddningstjänsten.