Bortom horizonten, ja i Chestochova.

Ligger staden som tävlar med Petra

om mäktighet och skönhet!

När ska vi få en tidning i landet som

skriver och har någon stationerad

I Chestochowa, och kanske skriver

under rubriken!

IFRÅN CHESTOCHOWAS HORIZONT.