Den skenande arbetslösheten är ett skäl till att arbetsförmedlingen nu måste nyanställa, nya sjukregler är ett annat. Av nyanställningarna är 750 till för ”arbetslivsinriktad rehabilitering”, alltså de människor som enligt de nya sjukreglerna inte längre är försäkringskassans ansvar.

De nya sjukreglerna innebär sjuka kan prövas mot hela arbetsmarknaden efter dag 91.
De nya arbetsförmedlarna kommer att fördelas efter regionala behov.