Den 28 oktober börjar Socialdemokraternas 36.e kongress på Stockholmsmässan. Där ska 350 ombud ta ställning till 1107 motioner.
Pensionskapitalet som löntagarna i Europa äger borde användas för ett ökat inflytande över ekonomin, det föreslår Stockholms arbetarekommun i en motion till kongressen.
Det är bara ett av många förslag om förändrad ekonomisk politik i Socialdemokraterna.

Offentlighetsprincipen ska också gälla de privata aktörerna som utför skattefinansierade välfärdstjänster, föreslår Nyköpings arbetarekommun, förslaget får stöd från Socialdemokraternas partistyrelse.

Fördelning av motioner

Placering:
1.
Jobben först. Antal motioner: 205.
2. Högre kvalitet i välfärden. Antal motioner: 162.
3. Konkurrera med kunskap och forskning. Antal motioner: 148.
4. Ett Sverige i sammanhållning. Antal motioner: 108.
5. En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först. Antal motioner: 96.
6. Klimatpolitik från hot till möjligheter. Antal motioner: 94.
7. Kultur i brytningstid. Antal motioner: 85.
8. En rättvis värld är möjlig. Antal motioner: 63.
9. Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete. Antal motioner: 60.
10. En modern folkrörelse för jobb och rättvisa. Antal motioner: 59.
11. Låt ungdomsgenerationen ta plats. Antal motioner: 27.