”Gratulerar!”
Så står det på Fagforbundets hemsida i rött och grönt dagen efter valet till stortinget.
Geir Mosti är mycket tillfreds med tillvaron denna dag.
– Det gick väldigt bra i valet. Vi är oerhört nöjda med att de röd–gröna fick förtroende av väljarna att fortsätta i regeringen. Vi har haft ett bra samarbete i fyra år och ser fram emot de kommande fyra åren, förklarar han.
Geir Mosti nämner satsningen på utbyggd kommunal verksamhet som exempel på vad som har varit bra med en rödgrön regering.
– Listan kan göras lång. Regeringen har successivt bockat av i den kravlistan LO hade inför förra valet.

Geir Mosti har liksom alla andra fackliga ledare mer eller mindre arbetat heltid som valarbetare den senaste månaden. LO–Norge har tagit ställning för de rödgröna och även stött dem med 7 miljoner norska kronor i valrörelsen.
– Jag har gjort mängder med arbetsplatsbesök för att tala med medlemmarna. De har oroat sig för jobben och välfärden och jag har sagt till dem att en rödgrön regering är det bästa alternativet.

Valdebatten i Norge har till stor del handlat om regeringsfrågan, vilka är bäst lämpade att styra landet. Alternativet till de rödgröna har varit en splittrad borgerlig sida med Höyre och Fremskrittspartiet som största partier. Ändå var valsegern knapp, endast tre mandats övervikt för de rödgröna.
Geir Mosti tycker att fackförbunden på ett bra sätt lyckades att få med sina medlemmars frågor i valdebatten och att det bidrog till valsegern för den sittande regeringen.

LO–Norge genomförde en stor enkät där alla medlemmar uppmanades att tala om vilka frågor de tycker är viktigast för dem. Över 26 000 medlemmar sände in 63 000 fackliga och politiska krav om allt mellan arbetstider till invandring.
Svaren resulterade i 41 frågor som LO–Norge bad samtliga partier att ta ställning till. Partiernas svar spreds senare av LO–Norge till medlemmarna som kunde ta ställning till vilka partier som bäst drev deras frågor.
Nu är förväntningarna stora på att de rödgröna ska infria kravlistan från fackförbunden.
– Det gäller jobben, utbyggnad av kommunal service istället för privatiseringar, att alla gamla ska få den vård de behöver, upprustning av skolorna, ytterligare insatser mot social dumping, höjd sjuklön och att fattigdomen bekämpas, säger Geir Mosti.