Den senaste tiden har det varit debatt om de stora vinster som privata vårdgivare kan ta ut ur sin verksamhet. I många fall handlar det om verksamheter som vårdgivarna kunnat köpa från kommuner och landsting för en struntsumma.
– Vantörs hemtjänst såldes för 69 000 kronor och nu ett år senare kan ägarna plocka ut en vinst som är 60 gånger mer än vad man köpte det för. Det är att jämställa med stöld från skattebetalarna. Vi vill lagstifta så man säljer verksamheten till marknadens värde, säger Ylva Johansson, Socialdemokraternas talesperson i välfärdsfrågor.

Ylva Johansson
Ylva Johansson, riksdagsledamot (S) och partiets talesperson i välfärdsfrågor.

S vill alltså lagstifta bort möjligheten att slumpa bort skattefinansierad verksamhet till underpris.
Men de vill inte införa en lagstiftning som hindrar att ägare tar ut vinst. Istället vill de gå vägen via högt ställda kvalitetskrav som de menar säkerställer att aktörer inte sänker kvaliteten för att få ut mer vinst.
– Självklart får man göra vinst, men det är också självklart att vinsten ska återanvändas i verksamheten, säger Ylva Johansson.
Den stora utmaningen när partiet har utformat sin politik för välfärdsområdet är de stora skillnader som finns i kvalitet mellan olika landsting, olika förskolor eller olika hemtjänstgrupper.
– Förslagen handlar om hur vi säkerställer en hög kvalitet och det handlar ju om ökade krav, säger Ylva Johansson.

S vill se en nationell kvalitetscertifiering där alla vårdgivare, både offentliga och privata, måste leva upp till specifika krav för att få vara med i den offentligt finansierade sjukvården.
För att arbeta inom äldreomsorgen vill Socialdemokraterna att personalen uppfyller nationella kompetenskrav.
– Det kan handla om att man för att få fast tjänst måste uppfylla behörighetskraven. Eller att man om man inte är behörig måste ha en handledare, vilket gör det dyrare för arbetsgivaren. Ibland måste man förstås ha outbildad personal för att klara toppar, men då borde det alltid finnas en handledare som har det yttersta ansvaret, säger Ylva Johansson.
Socialdemokraterna har kongress 28 oktober-1 november. Där ska partiets nya välfärdspolitik (och politik inom många andra områden) klubbas.

Mer ur Socialdemokraternas förslag till välfärdspolitik:

• Äldre med hemtjänst ska ha en större möjlighet att styra över hur timmarna används.
• De vill inrätta Seniorjobb för personer över 60 år som har svårt att komma tillbaka i arbete.
• De vill bygga upp vad de kallar Medborgarkontor plus där man ska kunna få hjälp att i valfrihetscirkusen hitta den vårdgivare eller den förskola som passar just mina behov.
• Socialdemokraterna vill att de allra flesta ska få 80 procents i ersättning vid sjukdom. De prioriterar höjt tak före höjda ersättningsnivåer.