SVAR: För rätt till ersättning krävs att du klarar ett arbetsvillkor. Du ska det senaste året ha arbetat antingen 80 timmar per månad i minst sex månader eller ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader. Var och en av dessa sex månader måste innehålla minst 50 timmars arbete. Det krävs vidare att du inte längre arbetar eller arbetar mindre. När du börjar arbeta 20 timmar per vecka har du rätt till ersättning endast om du har arbetat mer än detta det senaste året. Kontakta a-kassan för närmare information.