SVAR: Tyvärr finns inte möjlighet att ångra sig och betala i efterskott. Har ditt medlemskap upphört måste du alltså söka inträde på nytt och göra det till den kassa inom vars verksamhetsområde du nu arbetar eller senast arbetade.