SVAR: Om man vill ta reda på vad andra tjänar på arbetsplatsen får man vända sig till sin chef. Sen är det upp till chefen att svara på frågan.