Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholm.

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholm.
FOTO: ANDERS ANJOU

Det konstateras i en analys av delårsbokslutet för första halvåret 2009, gjord av Hälso- och sjukvårdsnämnden. 12 miljoner mer kostade det när länets husläkarmottagningar förändrade sin bemanningsstruktur med färre undersköterskor än tidigare.

Istället är det sjuksköterskor, som ligger högre i lön som får göra jobben. Kostnadsutvecklingen framöver anses svårbedömd.
– Det här är ett oerhört slöseri med skattemedel, säger Dag Larsson sjukvårdsansvarig för Socialdemokraterna i landstinget.
– Att ta ifrån undersköterskorna deras arbete och låta en annan yrkesgrupp göra samma arbete det dom är överkvalificerade att utföra. Det är en skymf mot en stor yrkesgrupp!