I mitten av ordet och handlingen
står grundlurad.
Ordet var falskhet
Sättet bedräglighet.
Inget var intet.
Intet var inget.
Som en osynlig men ack så
kännbar rispande kniv.