En av de personliga assistenterna fick nog av våldet och kontaktade Kommunals avdelning i Jönköping. Tillsammans med kooperativet som anställer assisterna kom man fram till flera åtgärder, bland annat dubbelbemanning och utbildning i bemötande.

Men arbetsledarna, som också är brukarens föräldrar, ville inte gå med på kraven och nu vänder sig alltså facket till Arbetsmiljöverket.
Kommunals regionala skyddsombud i Jönköping, Göran Tollbo, begär att Arbetsmiljöverket ingriper så att åtgärder vidtas.