Sysselsättningen sammantaget minskar dock med en kvarts miljon personer under åren 2009-2011. Det är 80 000 färre förlorade jobb än vad de trodde i våras. I LO-prognosen blir den totala arbetslösheten 12,9 procent 2011.
I år tror de att lönerna i näringslivet ökar med 3 procent. Lönerna antas också öka med 3 procent 2010 och 2011.

Eftersom konsumentpriserna förväntas sjunka i år och stiga mycket svagt nästa år skulle det innebära reallöneökningar runt 2-3 procent i år och nästa för de som får behålla jobben. Prognosen om en tillväxt på 1,8 procent 2010 hänger på att svenskarna nästa år ökar sin konsumtion med 2 procent (realt).