Den tar bara en annan form.
En sorg är som havet
Till att börja med är vågorna väldigt stora
Så kommer dyningarna och havet blir aldrig mer stilla.
I smärtans land är vi ensamma.