Lite av det mesta ryms i denna trädgårdsbok, rabatter, växtval, skötsel och planteringsskisser och bilder som skapar lust.
Kul med kapitlet där en ny trädgård anläggs och följs under 15 år.

En lämplig bok för nyblivna trädgårdsägare eller den som önskar konkreta planteringsförslag.