SVAR: Enligt lagen om arbetslöshetsersättning ska till ansökan om ersättning bifogas intyg av arbetsgivaren. Det ska informera om den sökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt, som behövs för bedömande av den sökandes rätt till ersättning.
Om ett sådant intyg är mycket svårt att skaffa får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt. Vidare sägs i bestämmelsen att arbetsgivare på begäran ska utfärda intyget enligt formulär, som fastställts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Det finns ingen sanktion (påföljd) i lagen för den arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg. Men om arbetsgivaren inte gör det, går det alltså att styrka arbetsförhållandena och övriga uppgifter på annat sätt. Många a-kassor godtar ett intyg som lokal facklig företrädare upprättat med stöd av uppgifter från medlemmen, samt handlingar som medlemmen visat upp om lönespecifikationer, tidrapporter och dylikt.