Nästa månad genomförs ett av världens största demokratiska val när EU ska utse ett parlament.
När Europaparlamentet samlades för första gången 1958 i Strasbourg var de 142 ledamöt­er från sex länder. Parlamentet hade fyra officiella arbetsspråk.
Nu, 51 år senare, ska 736 ledamöter väljas, varav 18 från Sverige.
Arbetsspråken har utökats till 23 stycken.
Sedan 1979 är parlamentet direktvalt av medborgarna i EU. Val sker vart femte år.

Har fått mer makt
Under de första årtiondena var parlamentet en rådgivande och ofta maktlös församling. Men parlamentet har successivt lyckats öka sitt inflytande.
* Parlamentet har inte rätt att lägga fram lagförslag, men får anta, förkasta eller föreslå ändringar i de lagförslag kommis­sion­en har lagt.
* I de flesta frågorna gäller medbeslutande när EU-lagar antas. Det betyder att ministerrådet (EU-ländernas regeringar) och parlamentet måste vara överens, annars faller förslaget.
Medbeslutande gäller i lagförslag som rör social politik, inre marknaden, fri rörlighet, etableringsrätt, miljö, energi, transport­politik, konsumenter, folkhälsa, rättsliga frågor, utbildning, sport, kultur, djurfoder, utvecklings­sam­arbete samt bank- och försäkringstjänster.
* I andra frågor har parlamentet genom samråd möjlighet att yttra sig men ministerrådet behöver inte ta hänsyn till vad parlamentet tycker. Om parlamentet vägrar att yttra sig kan inte ministerrådet fatta beslut. Det är en metod parlamentet kan utnyttja för att tvinga fram förändringar.
* Parlamentet ska
godkänna EU:s årliga budget.
* Parlamentet ska
vara med och godkänna nya medlemmar i EU och internationella avtal som unionen träffar med omvärlden.
* Parlamentet ska godkänna ministerrådets förslag till ordförande i kommissionen och de kommissionärer som denne föreslår.
Efter förra parlamentsvalet, 2004, valde kommissionens ordförande José Manuel Barroso att dra tillbaka sitt förslag till kommission inför risken att parlamentet skulle säga nej på grund av den reaktionära italienske ledamoten som uttalat förakt för homosexuella och kvinnor. När Barroso återkom med ett nytt förslag, utan den kontroversielle italienaren, sa parlamentet ja.
* Parlamentet kan även avsätta en kommission. Det har i praktik­en hänt en gång, 1999, då Jaques Santers kommission valde att avgå frivilligt efter anklagelser om korruption och inför risken att bli avsatt av parlamentet.

Makten kan öka ännu mer
Det går inte att säga hur mycket makt och inflytande Europa­parlamentet kommer att ha i EU i framtiden. Detta beror på hur det går med Lissabonfördraget, förslaget till ny grundlag för EU, som inte har antagits av alla EU-stater. Irland, Tjeckien, Tyskland och Polen återstår.
Om EU:s nya grundlag antas av alla EU-länder ökar parlamentets makt, på nationalstaternas och de nationella parlamentens bekostnad. Fler frågor kan då avgöras i EU och i de flesta fallen måste EU­-parlamentet godkänna lagarna.

Två exempel på inflytande
Två exempel på när EU-parlamentet har spelat en avgörande roll är tjänstedirektivet och arbetstidsdirektivet.
Tjänstedirektivet reglerar villkoren för företag som vill sälja tjänster över gränserna till andra EU-länder. Parlamentet tvingade fram förändringar i förslaget så att den nationella arbetsrätten och fackens möjlighet att kräva kollektivavtal inte ska hotas.
I flera år har EU diskuterat förändringar i arbetstidsdirektivet. Det senaste förslaget föll nyligen därför att parlamentet och ministerrådet inte kunde enas.

Nu är politiken blå
Innan valet i juni har de borgerliga majoritet i parlamentet. Men de blåa, röda och gröna ledamöt­erna kan ofta samarbeta över blockgränserna. Samma motsättning mellan blocken som i Sveriges riksdag förekommer inte.
Men det finns skillnader mellan partierna. De blåa ledamöt­erna vill i större utsträckning öka marknadens roll och frihet. I årets val tänker de röda och gröna göra löntagarnas rättigheter mot marknadens frihet till huvudfrågor.

Ledamöter får högre lön
Fram till nu har ledamöterna i Europaparlamentet samma lön som riksdagsledamöterna i sina hemländer. Men EU har beslut­at att alla ledamöter ska ha samma lön. Lönen för svenska ledamöter i Europaparlamentet höjs från 54 500 till 145 000 kronor i månaden – efter skatt.
Det är inte bara ledamöterna som tjänar bra på sitt arbete i EU. Margot Wallström, som efter valet slutar i kommissionen, får 21 miljoner kronor i pension och avgångsvederlag. Hon får 5 miljoner i avgångsvederlag och 1,2 miljoner per år i pension från det hon fyller 65 år.
En undersköterska måste leva i två hundra år för att få lika mycket i pension som Margot Wallström får för att trygga sin ålderdom.

Så röstar du

Vem får rösta? Alla som är medborgare i Sverige eller i ett annat EU-land och som är folkbokförda i Sverige får delta i det svenska valet till Europa­parlamentet.
När? Valet äger rum den 4-7 juni i medlemsländerna, i Sverige den 7 juni. Man kan förtidsrösta från 20 maj.
Var? Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort, som du ska ha fått hemskickat i mitten av maj. Lokal för förtidsröstning hittar du på valmyndighetens webbplats www.val.se.
Hur? Personval - om du inte kryssar för en kandidat går rösten automatiskt till den som står överst på valsedeln.
Resultatet. Valresultatet beräknas vara klart den 11 juni. Redan på valnatten bör det preliminärt vara klart vilka svenska ledamöter som har blivit valda.
Resultatet publiceras på www.val.se.