För några år sedan sålde SKL delar av pensionsbolaget KPA till Folksam för 1,3 miljarder. Försäljningen av dataföretaget Kommundata och revisionsföretaget Komrev gav också stora pengar.
Enligt SKL:s tidning Dagens Samhälle har SKL länge grunnat över hur man kan kunna återbetala en del av pengarna till medlemmarna. Nu är förslaget färdigt.

Det innebär att kommunerna och landstingen ges pengarna i år men att den faktiska utbetalningen sker våren 2010.
Mest pengar får Stockholms läns landsting, cirka 100 miljoner.