För fyra år sedan infördes säkerhetskrav på gåstolar för småbarn. De ska bland annat stanna på första trappsteget och inte tippa, om barnet rullar ut över en trappkant. Men trots de nya kraven har antalet olyckor med gåstolar inte minskat. Enligt den senaste statistiken skadas nästan 400 barn varje år i olyckor med gåstol.

2005 var det bara en av 13 gåstolar i ett test som klarade de nya kraven, och i år är det fortfarande mer än hälften som får underkänt.
Konsumentverket kan ta till säljförbud och tvång att återkalla produkter om inte tillverkare och försäljare rättar sig efter kraven.
På konsumentverkets hemsida finns uppgifter och bilder på de gåstolar som inte klarar kraven.